Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is it possible to display Date & Time in address bar or a clock the window constantly

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 714 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RockyChy

more options

I need to take screenshots with date and time stamps using iMacros script. While taking screenshots iMacro do not add windows task bar for date and time. It takes only the browser screenshots. Is it possible to display Date & Time in address bar or a clock within the browser tab constantly to capture the screenshot with date and time stamp through iMacros I have added Big Clock Background Add-ons but it is only visible for new tabs.

Badly looking for some help and it will be really appreciated...

I need to take screenshots with date and time stamps using iMacros script. While taking screenshots iMacro do not add windows task bar for date and time. It takes only the browser screenshots. Is it possible to display Date & Time in address bar or a clock within the browser tab constantly to capture the screenshot with date and time stamp through iMacros I have added Big Clock Background Add-ons but it is only visible for new tabs. Badly looking for some help and it will be really appreciated...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Thank you very much!!! https://addons.mozilla.org/firefox/addon/simple-clocks/ is exactly what I was looking for...