X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Why do add live chat to website and how much beneficial it?

Được đăng

I have eCommerce website and want to add live chat feature for online customer support, kindly suggest me best live chat software and also describe how much beneficial it.

I have eCommerce website and want to add live chat feature for online customer support, kindly suggest me best live chat software and also describe how much beneficial it.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 10.3 r181
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.5.5"
  • DRM Netscape Network Object
  • Npdsplay dll
  • DRM Store Netscape Plugin

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5411 giải pháp 40301 câu trả lời
Được đăng
''locking as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1013488''