Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

fire fox browser being check by other site

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

ok reformated my computer fire fox put me on 32 beta. i went to log into my mesenger and it it started to check my brower. can any one tel me why? how do i go back to regular firefox  ?

ok reformated my computer fire fox put me on 32 beta. i went to log into my mesenger and it it started to check my brower. can any one tel me why? how do i go back to regular firefox ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you got Firefox from mozilla.org it should be Firefox 31.0

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/