X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I keep going to ebay romania I type ebay.com for USA and go to romania why why don't you answer

Được đăng

I keep asking and hour later still no answer all other browsers to to ebay . com but not your have done 3 reloads and still goes back to romania.

I keep asking and hour later still no answer all other browsers to to ebay . com but not your have done 3 reloads and still goes back to romania.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 14.0 r0
 • Provides information about the default web browser
 • Microsoft Office for Mac SharePoint Browser Plug-in
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • DivX VOD Helper Plug-in
 • DivX Web Player version 3.1.1.9
 • The Flip4Mac WMV Plugin allows you to view Windows Media content using QuickTime.
 • RealPlayer Plugin

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
5425 giải pháp 40485 câu trả lời
Được đăng

Please be patient. Most support contributors live in the US and it is early morning on the East Coast.


locking this 2nd thread - continue here https://support.mozilla.org/en-US/questions/1012332

Please be patient. Most support contributors live in the US and it is early morning on the East Coast. ''locking this 2nd thread - continue here https://support.mozilla.org/en-US/questions/1012332''