Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove MediaAds on my computer? It's always popping up on Firefox. Thanks.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 194 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Neilfox

more options

Every time I go on Firefox, I always get advertisements of Ads by MediaAds. It's annoying and I know there is a way to uninstall it but I don't know how. I can't find it on the programs. Please help. Thanks.

Giải pháp được chọn

Your computer is infected with adware:

http://deletemalware.blogspot.com/2014/07/mediaads-ads-removal-guide.html

First of all, go to Control Panel > Uninstall a Program. Select "Network System Driver" program and uninstall it.

Then reset Firefox settings.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-firefox-easily-fix-problems

Finally, scan your computer with Malwarebytes and AdwCleaner.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Go to your start menu and type "Uninstall A Program" search for the program and uninstall. Then reset Firefox cause most ads or browser hijackers will cause the problem again.

more options

Giải pháp được chọn

Your computer is infected with adware:

http://deletemalware.blogspot.com/2014/07/mediaads-ads-removal-guide.html

First of all, go to Control Panel > Uninstall a Program. Select "Network System Driver" program and uninstall it.

Then reset Firefox settings.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-firefox-easily-fix-problems

Finally, scan your computer with Malwarebytes and AdwCleaner.