Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IDM not working in firefox 30.0. any solution?

  • 2 trả lời
  • 75 gặp vấn đề này
  • 8778 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silverlight3

more options

it was working well in previous versions. now it says not compatible with ver 30.0. pl. suggest any solution.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

You can download lastest version IDMCC here:http://anhduongsoftware.blogspot.com/2013/01/ultilitytien-ich.html