Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why javascripts not save and show: /* Script removed by snapshot save */

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 94 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Barbosabyte

more options

Hi, why when i save a webpage that includes javascripts, javascripts not save and replace with this message: /* Script removed by snapshot save */

on both HTML and MAFF formats that i use. this problem is due to extensions??? or if no, how i can disable this feature?

Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Visit the extension properties and change "Take a faithful snapshot" to "Preserve scripts and source". (Or, "Use browser save system".)