Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

hello , Please help me ! how can i disable picture on my browser ? i wan disable showen picture please tell me ...! my firefox browser ver.31 new updated !

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hello , Please help me ! How can i disable picture on my browser ? i wan disable shown picture please tell me ...!

my Firefox browser ver.31 new updated !

I Remember in old version when i want to disable picture i use this way : Tools>option>Content>show or disable or enable picture ! but now in new updaate version how can i fix this problem ?! please tell me a best way to disable picture !

if your company cant fix this problem you lost very user in asia .... thanks

please harry up ...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/questions/981640

In case it isn't obvious, FF 31 is a beta version. The current release version is FF30. You should use the release version in a production environment. Get it from http://www.mozilla.org .

Having said that, you're using a vulnerable version of Flash, and you should upgrade to version 14.0.0.125. Hurry up ...

Được chỉnh sửa bởi christ1 vào

more options

The same for Java (7u51 -> 7u60): Next Generation Java Plug-in 10.51.2 for Mozilla browsers

You can find the latest 32 bit Java versions on the Oracle website.

See Java Platform > Java SE 7u60/8u5 (JRE Download;32 bit for Windows)