Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is not syncing bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have lost all of my sync information on all devices. Running Windows 8.1 on home computer and Windows 7 professional on work computer. I log in and it acts like it is syncing, but nothing comes up.

I have lost all of my sync information on all devices. Running Windows 8.1 on home computer and Windows 7 professional on work computer. I log in and it acts like it is syncing, but nothing comes up.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check the about:sync-log page via the location bar.