Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Default profiles for all users

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Similar to having Firefox propagate a chrome folder/userChrome.css file for any user (as long as you have created the directory structure in the 'browser' subdirectory, is it possible to create a standard Firefox profile for any user that runs Firefox? I don't want to do this by using shortcuts that point to a specific profile directory/ini file, or by using the Profile Manager. I would like Firefox, on first run, to create a profile folder called 'user.default' and have the profile.ini file reflect this for any user that logs on to a computer. Thanks.

Similar to having Firefox propagate a chrome folder/userChrome.css file for any user (as long as you have created the directory structure in the 'browser' subdirectory, is it possible to create a standard Firefox profile for any user that runs Firefox? I don't want to do this by using shortcuts that point to a specific profile directory/ini file, or by using the Profile Manager. I would like Firefox, on first run, to create a profile folder called 'user.default' and have the profile.ini file reflect this for any user that logs on to a computer. Thanks.

Được chỉnh sửa bởi eddythorn vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please keep this discussion in your original thread - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1002565