Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cool previews works in Explorer but not in ALL Firefox locations.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

Cool previews works on all of my I.E websites. Cool previews works on some website but not all. On AIRNAV.COM, it works sometimes on the Procedure links but mostly it does not work. It worked last year.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you don't get an answer here you should ask for help from the CoolPreviews' support site, since this forum is for getting help with Firefox, not Firefox add-ons. See:

...which links to: