Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

make firefox my home page

  • 4 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 4911 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rond123

more options

Hi. I've downloaded latest Firefox version but home page still defauts to Bing. How can I make Firefox my home page? Ron

Giải pháp được chọn

all your bookmarks will be safe :))

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

hello, please install the search reset addon - it will revert the most common customizations some adware programs do in firefox back to the default: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/searchreset/

more options

Hi Philipp. Thanks for your reply. I don't want to lose my bookmarks. Will they be affected? ron

more options

Giải pháp được chọn

all your bookmarks will be safe :))