Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

stand alone version of firefox

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 178090 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dhopfe

more options

I have a machine that is not connected to the internet, but is connected to a network. I need a copy of the software that can install without having to download anything.

Giải pháp được chọn

You can find the full version of the current Firefox 29.0.1 release in all languages and for all Operating Systems here:

The full version doesn't need internet access to install unlike the small stub version that download file from internet.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can find the full version of the current Firefox 29.0.1 release in all languages and for all Operating Systems here:

The full version doesn't need internet access to install unlike the small stub version that download file from internet.

more options

After I posted this I found that exact link you provided. Yes it did resolve my issue.