Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I change font and colors back to default?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10827 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user153133

more options

I have changed the font and color of the text through the tools button and the options button and the content tab. I find nothing telling me how to change the font and colors back to default font and colors. Can you advise me? I'm using Windows 7 Home Premium OS. Thanks.

Giải pháp được chọn

Hi Brenda19605,

You can use this article to set the fonts and colors: https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-fonts-and-colors-websites-use?esab=a&s=font&r=0&as=s

The default settings for the font are in this article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/Some%20text%20shows%20up%20bold%20after%20upgrade

Unfortunately for the default colors has no good reference. But for text it is black (most lower left) color, background is white (most upper left color). Unvisited links is blue (column 8, row 5) and visited link is purple (column 9, row 5).

Let me know if you need anymore help!

Lordfreak

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Brenda19605,

You can use this article to set the fonts and colors: https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-fonts-and-colors-websites-use?esab=a&s=font&r=0&as=s

The default settings for the font are in this article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/Some%20text%20shows%20up%20bold%20after%20upgrade

Unfortunately for the default colors has no good reference. But for text it is black (most lower left) color, background is white (most upper left color). Unvisited links is blue (column 8, row 5) and visited link is purple (column 9, row 5).

Let me know if you need anymore help!

Lordfreak