Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I change Firexox's default printer to my system default printer?

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 56911 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When the Print... dialogue comes up in Firefox, it shows that it will print to PaperPort. My system default printer is a Lexmark network printer. I checked my computer's Devices and Printers, and the Lexmark is checked as the default. Firefox is the only application that prints to PaperPort as a default and only since a recent update to Firefox 29.0.1. I would like the Lexmark to be the default printer for Firefox, as it is for all my other applications. It is annoying to have to manually select the correct printer each time I want to print.

Giải pháp được chọn

Hello davecahn, try to Reset Firefox printer setting, close firefox, restart it and check it again. If does not work then, Reset all Firefox printer settings and check it again.


thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello davecahn, try to Reset Firefox printer setting, close firefox, restart it and check it again. If does not work then, Reset all Firefox printer settings and check it again.


thank you

more options

Firefox will default to the last used printer. If that isn't the case for you, the reset that ideato mentioned should solve your problem with it always using PaperPort.

AFAIK, there is no preference for defaulting to the System Default. It's been like that since Netscape wrote the printer used in Firefox and SeaMonkey back in 1994-1995, IIRC.