Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to make a password when open firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

how to make a password when open firefox?

how to make a password when open firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you mean starting Firefox only with a password, I don't think that is a possible option. However, there is a Master Password option in the password manager. Once set, the password manager will only fill in user / password data AFTER the master password has been entered. Otherwise the browser works normally.

Firefox Options > Security. On the bottom look for Use Master Password.

W A R N I N G ! ! ! If you forget the master password, there is no way to recover it.