Cài đặt, chuyển đổi và cập nhật

Làm thế nào để cài đặt và giữ Thunderbird luôn được cập nhật

Trong Tiếng Anh

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm