Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Bảo vệ thông tin của bạn với thiết lập bảo mật của Firefox trên iOS

Tùy biến trang chủ Firefox trên iOS

Trang chủ Firefox trên iOS của bạn hiển thị các phím tắt, thư viện, các thẻ đã truy cập gần đây, các dấu trang đã lưu gần đây của bạn và các đề xuất của Pocket.

Trong Tiếng Anh

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm