Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Cookie và bộ nhớ đệm

Kiểm soát thông tin mà Firefox lưu

Kích hoạt và vô hiệu hóa cookie

Trang web lưu trữ những thứ như tùy chỉnh và trạng thái đăng nhập của bạn trong cookie trên máy tính của bạn. Tìm hiểu cách quản lý cookie trong Firefox.

Cách xóa bộ nhớ đệm Firefox

Bộ nhớ đệm Firefox tạm thời lưu trữ các phần của trang web bạn truy cập. Tìm hiểu cách xóa nó để khắc phục các sự cố với cách các trang web hoạt động.

Trong Tiếng Anh

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm