Tùy chỉnh các điều khiển, các tùy chọn và tiện ích

Cài đặt thẻ

Tùy chọn và cài đặt thẻ trong Firefox

Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọn có trong bảng Thẻ thuộc cửa sổ Tùy chọn của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọn, At the top of the Fire

Trong Tiếng Anh

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm