Tùy chỉnh các điều khiển, các tùy chọn và tiện ích

Các tùy chọn, quyền riêng tư và các cài đặt của Firefox

Tùy chọn và cài đặt của Firefox

Các bảng tùy chọn cung cấp cho bạn quyền truy cập vào cài đặt Firefox. Bài viết này mô tả loại cài đặt nào có sẵn trong mỗi bảng điều khiển.

Cài đặt kết nối trong Firefox

Tổ chức hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể cung cấp hoặc yêu cầu bạn sử dụng proxy để kết nối với internet. Tìm hiểu thêm.

Trong Tiếng Anh

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm