Sao lưu dữ liệu của bạn

Đồng bộ hóa

Quản lý tài khoản Firefox của bạn.

Làm cách nào để chọn loại thông tin để đồng bộ hóa trên Firefox?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chọn thông tin (dấu trang, lịch sử duyệt web và dữ liệu khác) để chia sẻ trên thiết bị của bạn thông qua đồng bộ hóa Firefox.

Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS,... Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS, Mozilla Account Cập nhật cuối: 11/13/2022

Trong Tiếng Anh

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm