Làm thế nào để kiểm tra phiên bản Firefox OS mà tôi đang sử dụng?

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Một số bài viết hỗ trợ có đề cặp đế sự khác nhau giữa các phiên bản của Firefox OS và bạn có thể thắc mắc là bạn đang sử dụng phiên bản nào. Đừng lo lắng. Rất dễ để tìm hiểu. Đây nè:

  1. Mở ứng dụng Settings trong thiết bị của bạn
  2. Kéo xuống cho tới mục Device Information
  3. Nhấn vào Device Information để mở nó và chú ý vào chỉ số của phiên bản bên dưới mục Software
    • Firefox OS 1.0.1.0 nghĩa là bạn đang sử dụng phiên bản 1.0.1
    • Firefox OS 1.1.0.0 nghĩa là bạn đang sử dụng phiên bản 1.1

Để biết thêm thông tin về việc cập nhật thiết bị của bạn, xem tại: Làm thế nào để kiểm tra cập nhật Firefox OS của tôi và cài đặt các cập nhật đó?

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:pierreneter. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support