What is Mozilla BadgeKit?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Mozilla BadgeKit is a new set of open, foundational tools to support the entire badging process.

The Mozilla BadgeKit:

  • Supports key stages in the badging experience including creating, designing, assessing and issuing.
  • Includes remixable templates and milestone badges allowing for easy customization.
  • Provides modular and open options (standards) for the community of badge makers to use and build upon within their existing sites or systems.
// These fine people helped write this article:Swarnava Sengupta, user917725, Jade. You can help too - find out how.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support