View synced tabs from other devices

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Sync lets access open tabs across your desktop, laptop and mobile devices that use Firefox. Your Synced Tabs are just a click away in the Library button 57 library icon on your toolbar.

sync tabs 57

Sync lets you access open tabs across your desktop, laptop and mobile devices that use Firefox.

  • To see your synced tabs, click on the menu button Fx57menuFx89menuButton and then click your Firefox account. All synced tabs will appear right under the Sign out button in the Firefox Accounts panel.
Before you begin, set up Sync on all devices that use Firefox. See How do I set up Sync on my computer? for more information.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm