Về việc tiện ích được ký trên Firefox dành cho Android

Khi bạn cài đặt một tiện ích, Firefox sẽ kiểm tra xem nó đã được xác minh hoặc "ký" hay chưa trước khi tiếp tục. Các tiện ích chưa được ký chưa được Mozilla xem xét và có thể gây ra sự cố bảo mật. Nếu một tiện ích chưa được ký, Firefox sẽ hiển thị thông báo cảnh báo và ngăn cài đặt tiện ích.

Ký tiện ích chỉ nhắm mục tiêu phần mềm độc hại và chiếm đoạt trình duyệt. Nó không kiểm soát hoặc kiểm duyệt nội dung bạn chọn để xem.

Tại sao cần xác minh tiện ích?

Các tiện ích thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn mà không có sự đồng ý của bạn hoặc lấy cắp thông tin của bạn ngày càng trở nên phổ biến. Để bảo vệ bạn trước các cuộc tấn công này, các nhà phát triển phải tuân theo các nguyên tắc bảo mật trước khi Mozilla ký chúng.

Nhà phát triển: Để tìm hiểu thêm về nguyên tắc ký tiện ích, hãy xem ký và phân phối tiện ích của bạnchính sách tại Mozilla Developer Network.

Tôi có thể tìm thấy các tiện ích đã ký ở đâu?

Tất cả các tiện ích được lưu trữ trên addons.mozilla.org đều được ký trước khi chúng được liệt kê.

Các tiện ích được lưu trữ trên các trang web khác có thể được Mozilla ký hoặc không. Firefox cho phép bạn cài đặt các tiện ích từ các trang web khác, miễn là chúng tuân theo hướng dẫn an toàn tiện ích.

Ghi đè ký tiện ích (người dùng nâng cao)

Bạn có thể tạm thời ghi đè cài đặt để thực thi yêu cầu ký tiện ích bằng cách thay đổi tùy chọn xpinstall.signatures.required thành false trong trang about:config. Không có hỗ trợ cho bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với các cài đặt này, vì vậy hãy tự chịu rủi ro khi thực hiện việc này. Việc ký sẽ là bắt buộc mà không bị ghi đè, trong phiên bản Firefox 47 beta và chính thức. Để biết chi tiết, hãy xem Mozilla blog này của Mozilla.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm