Use the Search bar in Firefox

(Được chuyển hướng từ Search bar - Easily choose your favorite search engine)
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

You can use the Search bar in Firefox to search the Web with your favorite search engines.

Using the Search bar

 1. Simply type into the Search bar on your toolbar or on the New Tab page.
  new search 34
 2. As you type into the toolbar search, your default search engine shows you suggestions to help you search faster. For more information, see Search suggestions in Firefox and Use popular search suggestions in the Firefox Search bar.
  search suggestions 34 firefox search bar 49
 3. Press returnEnter to search using your default search engine, or select another search engine by clicking on its logo.

Available search engines

Firefox comes with the following search engines by default:

 • Yahoo for searching the web via Yahoo
 • Google for searching the web via Google
 • Bing for searching the web via Microsoft Bing
 • Amazon.com for searching for products on the Amazon.com retail website
 • DuckDuckGo as a search engine for users who don't want to be tracked when they search
 • eBay for looking up items for sale or auction at eBay
 • Twitter for searching people on Twitter
 • Wikipedia (en) for searching the English Wikipedia free online encyclopedia
 • Yahoo for searching the web via Yahoo
 • Google for searching the web via Google
 • Bing for searching the web via Microsoft Bing
 • Amazon.com for searching for products on the Amazon.com retail website
 • DuckDuckGo as a search engine for users who don't want to be tracked when they search
 • Twitter for searching people on Twitter
 • Wikipedia (en) for searching the English Wikipedia free online encyclopedia
Customize your search settings: If these settings aren't right for you, changing them is easy. To learn how, see Change your default search settings in Firefox and Add or remove a search engine in Firefox.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, philipp, Underpass, novica, Kadir Topal, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, ahmed, Swarnava Sengupta, ideato, user669794, recursivemax, Lan, pollti, scootergrisen, Joni, Artist, Heather. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.