Diễn đàn này là một cuộc thảo luận về việc cải thiện bản địa hóa của bài viết "Tôi tìm thấy bản cập nhật Firefox giả". Nếu bạn muốn cải thiện nội dung bài viết, hãy truy cập thảo luận bài viết tiếng Anh.

Nếu bạn cần trợ giúp với Firefox, vui lòng đặt câu hỏi.