Thiết lập lại Firefox - dễ dàng sửa chữa hầu hết các vấn đề

Thông tin bản sửa đổi
 • ID Bản sửa đổi: 178548
 • Được tạo:
 • Người tạo: Quế Tùng
 • Bình luận: Updated 14/03/19
 • Đã xét duyệt:
 • Đã xét duyệt:
 • Xét duyệt bởi: cloney1301
 • Được phê duyệt?
 • Bản sửa đổi hiện tại? Không
 • Sẳn sàng để bản địa hóa: Không
Nguồn bản sửa đổi
Nội dung Bản sửa đổi

Tính năng này có sẵn trên Firefox cho máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

Nếu bạn gặp vấn đề với Firefox, làm mới nó có thể giúp ích. Tính năng làm mới khắc phục nhiều sự cố bằng cách khôi phục Firefox về trạng thái mặc định trong khi lưu thông tin cần thiết của bạn như dấu trang, mật khẩu và thẻ đang mở.
Quan trọng: Vì Firefox sẽ trở lại trạng thái ban đầu nên các cấu hình và tùy chỉnh của riêng bạn, bao gồm tiện ích mở rộng, dữ liệu tiện ích mở rộng, và about:config cấu hình ưu tiên sẽ bị xóa. Nếu bạn đã tạo cấu hình khả năng truy cập, bạn có thể cần thay đổi lại sau khi làm mới.

Làm mới Firefox

 1. Nhấp trực tiếp nút này: Làm mới Firefox, nếu bạn đang xem trang này trong Firefox.
  Nó sẽ không hoạt động nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác hoặc trên thiết bị di động.
 2. Để tiếp tục, nhấp vào Làm mới Firefox trong cửa sổ xác nhận mở ra.
 3. Firefox sẽ đóng để làm mới chính nó. Khi hoàn tất, một cửa sổ sẽ liệt kê thông tin đã nhập của bạn. Nhấp chuột Hoàn thành và Firefox sẽ mở.

Lưu ý: Ngoài ra còn có nút Làm mới Firefox trong cửa sổ Firefox Chế độ An toàn, nếu bạn không thể khởi động Firefox bình thường. Bạn cũng có thể làm mới thủ công bằng cách tạo một hồ sơ mới và chuyển dữ liệu quan trọng của bạn sang hồ sơ mới.

Tính năng làm mới này dùng để làm gì?

Tất cả cài đặt Firefox và thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trong một thư mục cá nhân. Tính năng làm mới hoạt động bằng cách tạo thư mục hồ sơ mới cho bạn trong khi nó sẽ lưu dữ liệu quan trọng của bạn.

Các tiện ích bổ sung thường được lưu trữ trong thư mục hồ sơ Firefox, chẳng hạn như tiện ích mở rộngchủ đề, sẽ bị loại bỏ. Tiện ích được lưu trữ ở các vị trí khác, như phần bổ trợ, sẽ không bị xóa nhưng bất kỳ tùy chọn đã sửa đổi (chẳng hạn như các plugin bạn đã tắt) sẽ được đặt lại.

Firefox sẽ lưu lại các thông tin sau:

 • Các trang đánh dấu
 • Lịch sử duyệt web và tải xuống
 • Các mật khẩu
 • Các cửa sổ đang mở, các nhóm của thẻ và các thẻ
 • Cookie
 • Tự động điền thông tin web
 • Từ điển cá nhân

Các phần và cài đặt này sẽ bị xóa:

 • Cài đặt phần bổ trợ
 • Kiểu người dùng (thư mục con chrome chứa userChrome và/hoặc userContent Tập tin CSS, nếu được tạo trước đó.)
Lưu ý: Hồ sơ Firefox cũ của bạn sẽ được đặt trên màn hình của bạn trong một thư mục có tên "Old Firefox Data". Nếu làm mớilàm mới không khắc phục được sự cố của bạn, bạn có thể khôi phục một số thông tin không được lưu bằng cách sao chép các tập tin từ Old Firefox Data vào hồ sơ mới đã được tạo ra. Nếu bạn không cần thư mục này nữa, bạn nên xóa nó vì nó chứa thông tin bảo mật.

Bài viết này, giống như tất cả các hỗ trợ của Firefox, được mang đến cho bạn chủ yếu bởi các tình nguyện viên, những người giữ cho Mozilla tự hào độc lập và nguồn mở. Tiếp tục duyệt!