Thiết lập lại Firefox - dễ dàng sửa chữa hầu hết các vấn đề

Thông tin bản sửa đổi
 • ID Bản sửa đổi: 132895
 • Được tạo:
 • Người tạo: Nguyễn Hổ
 • Bình luận: sửa lại tiêu đề nhỏ cho chuẩn
 • Đã xét duyệt: Không
 • Sẳn sàng để bản địa hóa: Không
Nguồn bản sửa đổi
Nội dung Bản sửa đổi

Theo thời gian Firefox có thể xuất hiện các vấn đề như chậm đi, crash, những thanh công cụ không mong muốn và nhiều vấn đề khác. Xử lý và sửa chữa những vấn đề đó có thể là khó khăn và tốn thời gian. Tính năng Thiết lập lại Firefox có thể sửa chữa nhiều vấn đề bằng cách khôi phục Firefox về trạng thái mặc định của nó trong khi lưu thông tin quan trọng của bạn.

Ghi chú: Áp dụng cho phiên bản mới nhất của Firefox trong nhánh release , nó có thể được tải về từ mozilla.org/firefox.

Tính năng làm mới có tác dụng gì?

Tất cả những thiết lập Firefox của bạn và thông tin cá nhân được lưu trữ trong thư mục hồ sơ của bạn. Tính năng thiết lập lại hoạt động bằng cách tạo ra một thư mục hồ sơ mới cho bạn trong khi lưu dữ liệu quan trọng nhất của bạn.

Firefox sẽ giữ dữ liệu sau đây:

 • Đánh dấu trang
 • Lịch sử duyệt web
 • Mật khẩu
 • Cookies
 • Tự động điền thông tin mẫu
 • Đánh dấu trang
 • Lịch sử duyệt web
 • Mật khẩu
 • Cookies
 • Tự động điền thông tin mẫu
 • Từ điển cá nhân
 • Đánh dấu trang
 • Lịch sử duyệt web
 • Mật khẩu
 • Mở cửa sổ và tab
 • Cookies
 • Tự động điền thông tin mẫu
 • Từ điển cá nhân

Các mục và các thiết lập sau đây sẽ được khôi phục hoặc loại bỏ:

Chú ý: Sau khi thiết lập lại kết thúc, thông tin hồ sơ Firefox cũ của bạn sẽ được đặt trên Desktop của bạn trong một thư mục tên là "Old Firefox Data". Nếu thiết lập lại không khắc phục được vấn đề của bạn, bạn có thể khôi phục một số thông tin không được lưu bằng cách sao chép các tệp tin vào hồ sơ cá nhân mới đã được tạo ra. Xem Sao chép những tập tin giữa các thư mục hồ sơ cá nhân để được hướng dẫn. Nếu bạn không cần thư mục này nữa, bạn nên xóa nó vì nó có chứa thông tin nhạy cảm.

Làm thế nào để tôi thiết lập lại Firefox về trạng thái mặc định của nó?

 1. Nhấp trực tiếp nút này: Làm mới Firefox, nếu bạn đang xem trang này trong Firefox.
  Nó sẽ không hoạt động nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác hoặc trên thiết bị di động.
 2. Để tiếp tục, nhấp vào Làm mới Firefox trong cửa sổ xác nhận mở ra.
 3. Firefox sẽ đóng để làm mới chính nó. Khi hoàn tất, một cửa sổ sẽ liệt kê thông tin đã nhập của bạn. Nhấp chuột Hoàn thành và Firefox sẽ mở.

Lưu ý: Ngoài ra còn có nút Làm mới Firefox trong cửa sổ Firefox Chế độ An toàn, nếu bạn không thể khởi động Firefox bình thường. Bạn cũng có thể làm mới thủ công bằng cách tạo một hồ sơ mới và chuyển dữ liệu quan trọng của bạn sang hồ sơ mới.