Thiết lập lại Firefox - dễ dàng sửa chữa hầu hết các vấn đề

(Được chuyển hướng từ Reset Firefox – easily fix most problems)

This feature is available on Firefox for desktop or laptop computers.

This feature has been improved in the latest version of Firefox. Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox to use the improved version.
Nếu bạn đang gặp vấn đề với Firefox, việc làm mới nó có thể giúp được bạn. Tính năng làm mới khắc phục nhiều vấn đề bằng cách khôi phục Firefox về trạng thái mặc định nhưng vẫn lưu các thông tin cần thiết của bạn như dấu trang, mật khẩu và các tab đang mở.
Lưu ý:' Các tiện ích mở rộng và các dữ liệu của nó sẽ bị xóa.

Làm mới (Refresh) Firefox

 1. Click this Làm mới Firefox button directly, if you are viewing this page in Firefox.
  This won't work if you are using a different browser or on a mobile device.
 2. To continue, click Refresh Firefox in the confirmation window that opens.
 3. Firefox will close to refresh itself. When finished, a window will list your imported information. Click Finish and Firefox will open.

Note: There's also a Refresh Firefox button in the Firefox Safe Mode window, if you can't start Firefox normally. You can also do a manual refresh by creating a new profile and transferring your important data to the new profile.

Tính năng làm mới này dùng để làm gì?

Tất cả cài đặt Firefox và thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trong một thư mục cá nhân. Tính năng làm mới hoạt động bằng cách tạo một thư mục cá nhân mới cho bạn trong khi lưu vẫn các dữ liệu quan trọng của bạn và chuyển nó vào thư mục mới.

Các tiện ích bổ sung thường được lưu trữ bên trong thư mục cấu hình Firefox, chẳng hạn như phần mở rộngcác giao diện, sẽ bị xóa. Các tiện ích được lưu trữ ở các vị trí khác, chẳng hạn như các plugin, sẽ không bị xóa nhưng mọi tùy chỉnh cho tiện ích đó (chẳng hạn như tắt plugin) sẽ được đặt lại.

Firefox sẽ lưu lại các thông tin sau:

 • Các đánh dấu trang
 • Lịch sử duyệt web và tải xuống
 • Các mật khẩu
 • Các cửa sổ đang mở, các group của tab và các tab
 • Cookies
 • Tự động điền thông tin web
 • Từ điển cá nhân

Các phần và cài đặt này sẽ bị xóa:

Lưu ý: Hồ sơ Firefox cũ của bạn sẽ được đặt trên màn hình của bạn trong một thư mục có tên "Old Firefox Data". Nếu resetrefresh không khắc phục được sự cố của bạn, bạn có thể khôi phục một số thông tin không được lưu bằng cách sao chép các tập tin từ Old Firefox Data vào hồ sơ mới đã được tạo ra. Nếu bạn không cần thư mục này nữa, bạn nên xóa nó vì nó chứa thông tin bảo mật.

This article, like all Firefox support, is brought to you mostly by volunteers, who keep Mozilla proudly independent and open source. Keep browsing freely!

// These fine people helped write this article:Nguyễn Hổ, pierreneter. You can help too - find out how.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support