Cách thiết lập đồng bộ hóa Firefox trong Firefox Preview

Đăng nhập vào tài khoản Firefox trên Firefox Preview để đồng bộ hóa dấu trang và/hoặc lịch sử của bạn trên các thiết bị.

Đăng nhập vào tài khoản Firefox

Tùy chọn 1: Kết nối Firefox Preview của bạn với máy tính để bàn Firefox

Để đồng bộ hóa dấu trang và/hoặc lịch sử của bạn với Firefox Sync bằng Tài khoản Firefox và mã QR hiện có:

 1. Chạm vào nút menu

  preview menu
 2. Chạm Settings.
 3. Chạm Sign in.
 4. Chạm Scan pairing code in desktop Firefox.
 5. Truy cập firefox.com/pair trên máy tính của bạn.
 6. Chạm Open Camera ở dưới cùng của màn hình Turn on Sync trong ứng dụng Firefox Preview.
 7. Hướng camera của thiết bị về phía mã QR trên máy tính để bàn của bạn.

Tùy chọn 2: Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập

Để đồng bộ hóa dấu trang và/hoặc lịch sử của bạn với đồng bộ hóa Firefox bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Firefox hiện tại của bạn:

 1. Chạm vào nút menu

  preview menu
 2. Chạm Settings.
 3. Chạm Sign in.
 4. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản Firefox của bạn.

Nếu bạn chưa có Tài khoản Firefox hiện tại, hãy chạm Create an account để tạo ra một tài khoản. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Truy cập các dịch vụ Mozilla với tài khoản Firefox.

Đồng bộ hóa Firefox không phải là một công cụ sao lưu trực tuyến nhưng được thiết kế để cho phép bạn đồng bộ hóa dữ liệu duyệt giữa hai hoặc nhiều cài đặt Firefox.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support