Cách thêm tiện ích tìm kiếm Firefox Preview vào màn hình chính của bạn

Bạn có thể tìm kiếm với Firefox Preview mà không cần phải mở nó trước bằng cách thêm tiện ích tìm kiếm vào màn hình chính Android của bạn.

Bạn có thể thay đổi kích thước widget bằng cách nhấn xuống nó và kéo các cạnh vào kích thước ưa thích của bạn.

preview widget sizes

Tùy thuộc vào kích thước của tiện ích, bạn có thể thực hiện bất kỳ chức năng nào sau đây:

  • Chạm vào micrô để sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói.
    Xin lưu ý rằng nếu bạn không cài đặt thư viện giọng nói, micrô sẽ không hiển thị.
  • Chạm vào hộp tìm kiếm hoặc biểu tượng widget để mở trường tìm kiếm Firefox Preview.

Thêm widget tìm kiếm

Trên một số điện thoại, nhấn nhẹ vào biểu tượng Firefox Preview sẽ khiến menu xuất hiện; bạn có thể sử dụng nó để thêm tiện ích tìm kiếm trực tiếp vào màn hình chính. Nếu tùy chọn này không có sẵn cho bạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấn xuống bất kỳ chỗ trống nào trên màn hình chính của bạn.
  2. Chạm “Widget.”
  3. Tìm Firefox Preview trong danh sách, nhấn và giữ widget của nó và kéo nó vào vị trí ưa thích của bạn.
  4. Nếu bạn không muốn kích thước mặc định, hãy thay đổi kích thước tiện ích tìm kiếm bằng cách nhấn và giữ cho đến khi các cạnh hiển thị (hoặc màn hình chính thay đổi thành chế độ chỉnh sửa), sau đó kéo các cạnh về kích thước ưa thích của bạn.
Firefox Preview Search Widget
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support