Switching between Multiple Email Accounts

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

  1. To open the email app, tap email .
  2. Tap menu icon and then tap contacts icon .
  3. You will see a list of your email accounts.
  4. Tap on the email account you wish to switch to.
  5. A list of folders for your selected account will be displayed. Tap on a folder to read the email in that folder.

 

Những người dùng đã giúp viết bài này: Roland Tanglao, scoobidiver, Swarnava Sengupta. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.