Troubleshoot the "Secure Connection Failed" error message

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

If Firefox can't access a secure site (one that starts with https) you will see an error page with the heading Secure Connection Failed and a message about the error.

Secure connection cannot be established

When a website you visit attempts to secure communication between your computer and the website, Firefox cross-checks this attempt to ensure that the certificate and the method the website is using are actually secure.

Some websites try using out-dated (no longer secure) TLS mechanisms in an attempt to secure your connection. Firefox protects you by preventing navigation to such sites if there is a problem in securely establishing a connection. When this happens, you will see an error page with the option to report the error to Mozilla.

Fx45 Report SSL Errors
If you experience this problem, contact the owners of the website and ask them to update their TLS version to a version that is still current and still secure.

Certificate warnings

Firefox uses certificates on secure websites to ensure that your information is being sent to the intended recipient and can't be read by eavesdroppers. For a list of certificate warnings and error codes, see the article What does "Your connection is not secure" mean?.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Bo102010, philipp, underpass, Tonnes, Verdi, scoobidiver, Swarnava, ideato, Tylerdowner, Artist. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.