How to save a page as a PDF on Firefox for Android

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Saving a page as a PDF enables you to view it at your leisure and keep it as a readable format on your device.

Follow these simple steps to save a page as a PDF to an Android device using Firefox:

  1. Tap the menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) .
    Firefox Android
  2. Select Page from the menu.
    firefoxandroidpage
  3. In the Page menu, select Save as PDF.
    Draft for user HBloomer

It's that easy!

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:scootergrisen, Joni, Heather. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support