Reset your Master Password if you've forgotten it

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Using the Master Password feature, you can protect all of your locally stored usernames and passwords with a master password. If you have forgotten your master password, you must reset it.

Warning: Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.
  1. In the Firefox address bar, enter the following location:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. Press EnterReturn.
  3. The "Reset Master Password" page will appear. Click the Reset button, to reset your master password.
Remember: Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:AliceWyman, Chris Ilias, novica, Michael Verdi, Swarnava Sengupta, Ben, Mike Cooper, Amit Kumar Thakur, Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support