Reset your Master Password if you've forgotten it

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Using the Master Password feature, you can protect all of your locally stored usernames and passwords with a master password. If you have forgotten your master password, you must reset it.

Warning: Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.
  1. In the Firefox address bar, enter the following location:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. Press EnterReturn.
  3. The "Reset Master Password" page will appear. Click the Reset button, to reset your master password.
Remember: Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, novica, Michael Verdi, Swarnava Sengupta, Ben, Mike Cooper, Amit Kumar Thakur, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.