Remove websites from the Awesome Bar suggestions

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

When you start typing into the Location bar (also called the address bar or "Awesome Bar"), Firefox displays a drop-down list of suggested sites. This article describes how to clear single items or all items from the Location bar history.

Clearing all items for a single site

 1. Click the menu button New Fx Menu , choose History and then click the Show All History link at the bottom of the list to open the Library window.
 2. At the top right corner, type the name of the website you wish to forget in the Search History field, and press EnterReturn.
 3. Right-clickHold down the Ctrl key while you click on the site you wish to forget in the resulting list and select Forget About This Site.
  History Win6 History Mac6 History Lin6
  Note: Using Forget About This Site will remove all traces of that site from your History. For more information, see Delete browsing, search and download history on Firefox.
 4. Close the Library window.

Clearing a single item from the Location bar history

 1. To clear a single item in the Location bar history, click the drop-down arrow in the Location bar.
  Remove Website Address Bar
 2. Press the down arrow key or move the mouse, to highlight the entry to delete.
 3. To clear the highlighted item, hold down the Shift key and press Delete on your keyboard.

Clearing all items in the Location bar history

Note: If you see items with a star, those are bookmarks and not part of your browsing history. This is part of the Firefox Awesome Bar feature. If you don't want bookmarks to appear in the Location bar, see Changing your location bar settings.
 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button, go over to the History menu and select Clear Recent History....On the menu bar, click on the History menu and select Clear Recent History....At the top of the Firefox window, click on the History menu and select Clear Recent History....
 2. In the Clear Recent History window, set Time range to clear: to Everything.
 3. Beside Details, click on the arrow button, then select Browsing & Download History.
  Clear Browsing Download History Win
 4. To clear all items in the Location bar history, press Clear Now.
 1. Click on the menu button new fx menu , then click on History.
 2. Click Clear Recent History... to open the dialog window.
 3. In the Clear Recent History window, set Time range to clear: to Everything.
 4. Click on the arrow button next to Details to expand a list of items to clear. Make sure Browsing & Download History has a check mark next to it.
  Tip: Be sure to remove the check mark next to any other items that you do not want to be cleared. See Delete browsing, search and download history on Firefox for more information.
  Clear Browsing Download History Win
 5. To clear all items in the Location bar history, press Clear Now.

Troubleshooting

I still see items with a star in the Location bar

If you don't want bookmarks to appear in the Location bar, see Changing your location bar settings.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris_Ilias, underpass, Verdi, scoobidiver, Swarnava, user669794, user832823, upwinxp, jsavage. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.