Open a new tab in Firefox Klar

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

This page describes some new features in Firefox Klar. If your Firefox Klar looks different, don't fret, you'll be able to get the new version soon.

Firefox Klar makes it easier to browse between web pages. Open multiple tabs. It's easy to view your open tabs when you're ready. When you're done with your session, you can erase your session at the touch of a button.

To open a link in a new tab

 1. Tap and hold on a link on a page to bring up a menu.
 2. Tap Open link in new tab.
  open in a new tab focus android
 3. The page will open in a new tab and a number will appear to indicate how many tabs you have open.
  tabs focus for android

View your open tabs

 1. A number at the bottom right will tell you how many tabs you have open.
  tabs focus for android
 2. Tap that number to bring up a list of your open tabs.
  open link menu focus
 3. Tap the page you want to visit or choose Erase browsing history to end and erase your session.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support