Nhập các trang đánh dấu từ Google Chrome

Firefox cho phép bạn dễ dàng nhập dấu trang và dữ liệu khác từ Google Chrome. Bài viết này cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước để hoàn thành công việc.

Lưu ý: Để nhập thông tin của bạn từ trình duyệt hoặc máy tính khác, hãy xem. Nhập dấu trang và dữ liệu cá nhân của bạn từ các trình duyệt khác.
 1. Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon , rồi chọn Trang đánh dấu. Cuộn xuống phía dưới và nhấp Xem tất cả trang đánh dấu. Nhấp vào nút Trang đánh dấu Bookmarks-29 và chọn Xem tất cả trang đánh dấu để mở cửa sổ Thư viện.

 2. Từ thành công cụ trên của sổ Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup và chọn Import Data from Another Browser...
  Import Data from Another Browser 57
 3. Trong của sổ Import Wizard xuất hiện, chọn Chrome, và click NextContinue.
  FxImportWizard-Win7
 4. Firefox sẽ liệt kê các loại cài đặt và thông tin mà nó có thể nhập. Chọn các mục bạn muốn nhập, sau đó nhấp vào NextContinue.
  Chrome Items to import 57
  • Cookies: Các thông tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi một số trang web được sử dụng để giữ cho bạn đăng nhập, lưu trữ các tùy chọn của bạn hoặc thực hiện những việc khác.
  • Browsing History: Thông tin các trang mà bạn đã ghé thăm.
  • Saved Passwords: Tên người dùng và mật khẩu mà Chrome nhớ.
  • Bookmarks:Các trang web bạn đã lưu trong dấu trang Chrome của mình.
 5. Click FinishDone. Các mục bạn đã chọn bây giờ sẽ được nhập.

Vì Chrome mặc định lưu dấu trang trong thanh công cụ dấu trang của nó, bạn sẽ có thể tìm thấy dấu trang đã nhập của mình trong thư mục có tên Từ Google Chrome trong Firefox Bookmarks Toolbar. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng dấu trang trong Firefox, hãy xem Dấu trang trong Firefox.

From Google Chrome - 57

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:LeChien. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support