Người đóng góp - Tin tức & Tài nguyên

(Được chuyển hướng từ Trang chủ Người đóng góp)

Bài viết này có thể đã lỗi thời.

Một thay đổi quan trọng đã được thực hiện trên bản gốc tiếng Anh của bài viết này. Cho đến khi trang này được cập nhật, bạn nên xem bài viết này: Contributor News & Resources

Chào mừng đến Trang chủ Người đóng góp! Bạn đã sẵn sàng để gây ấn tượng và giúp đỡ người dùng Firefox khác? Có nhiều thứ đang chờ sự trợ giúp của bạn đấy; hãy xem chi tiết ở bên dưới :)


Kho tàng Kiến thức

{MODULE(module=>last_modif_pages,float=>right,rows=>10)/} Hiện nay chúng tôi tập trung vào việc cập nhật Kho tàng Kiến thức cho bản phát hành Firefox 3.5 sắp tới. Bạn có thể giúp bằng cách cập nhật bài viết cho 3.5. Các kế hoạch về Hỗ Trợ Firefox 3.5 có trên wiki.mozilla.org.

Hướng dẫn

Tham khảo

Forum

Giúp đỡ trong diễn đàn rất vui và dễ dàng -- chỉ cần xem có câu hỏi nào mà bạn có thể trả lời và giúp đỡ người dùng bằng cách chia sẻ kiến thức của bạn. {MODULE(module=>forums_last_topics,float=>right,rows=>10)/}

Mẹo: bỏ ra 10 phút mỗi sáng trong diễn đàn! Đó là cũng là một cách rất tuyệt để bắt đầu ngày mới của bạn.

Firefox Support Blog

{rss id=1 max=5}

Community

{MODULE(module=forums_last_topics,forumId=3,max=4,float=right)/}

Live Chat

{MODULE(module=>chat_button)/}

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.