Người đóng góp - Tin tức & Tài nguyên

Thông tin bản sửa đổi
  • ID Bản sửa đổi: 2220
  • Được tạo:
  • Người tạo: loveleeyoungae
  • Bình luận: link to screencasts
  • Đã xét duyệt:
  • Đã xét duyệt:
  • Xét duyệt bởi: AnonymousUser
  • Được phê duyệt?
  • Bản sửa đổi hiện tại?
  • Sẳn sàng để bản địa hóa: Không
Nguồn bản sửa đổi
Nội dung Bản sửa đổi

Chào mừng đến Trang chủ Người đóng góp! Bạn đã sẵn sàng để gây ấn tượng và giúp đỡ người dùng Firefox khác? Có nhiều thứ đang chờ sự trợ giúp của bạn đấy; hãy xem chi tiết ở bên dưới :)


Kho tàng Kiến thức

{MODULE(module=>last_modif_pages,float=>right,rows=>10)/} Hiện nay chúng tôi tập trung vào việc cập nhật Kho tàng Kiến thức cho bản phát hành Firefox 3.5 sắp tới. Bạn có thể giúp bằng cách cập nhật bài viết cho 3.5. Các kế hoạch về Hỗ Trợ Firefox 3.5 có trên wiki.mozilla.org.

Hướng dẫn

Tham khảo

Forum

Giúp đỡ trong diễn đàn rất vui và dễ dàng -- chỉ cần xem có câu hỏi nào mà bạn có thể trả lời và giúp đỡ người dùng bằng cách chia sẻ kiến thức của bạn. {MODULE(module=>forums_last_topics,float=>right,rows=>10)/}

Mẹo: bỏ ra 10 phút mỗi sáng trong diễn đàn! Đó là cũng là một cách rất tuyệt để bắt đầu ngày mới của bạn.

Firefox Support Blog

{rss id=1 max=5}

Community

{MODULE(module=forums_last_topics,forumId=3,max=4,float=right)/}

Live Chat

{MODULE(module=>chat_button)/}