Ngừng hỗ trợ cho Hello trong Firefox 49 | Cách làm

Ngừng hỗ trợ cho Hello trong Firefox 49

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Firefox Hello sẽ bị ngưng và gỡ bỏ khỏi Firefox khi bạn cập nhật lên phiên bản 49, được phát hành vào ngày 20 tháng 9 năm 2016. Hello sẽ bị vô hiệu trong các phiên bản Firefox 45 đến 48 ngay sau đó. Điều này sẽ xảy ra tự động - không cần thêm các bước nào khác.

Firefox Hellop đã được ngưng và gỡ bỏ khỏi Firefox bắt đầu với phiên bản 49. Điều này đã xảy ra tự động khi bạn cập nhật Firefox - không cần thêm các bước nào khác.

Đây là một vài lựa chọn thay thế cho Hello. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự lựa chọn mà bạn thích:

  • Talky: Cung cấp cả chia sẻ video và màn hình bằng WebRTC.
  • Cisco Spark: Tạo phòng cho cuộc gọi video, tin nhắn nhóm và chia sẻ.
  • Appear.in: Cuộc gọi video nhóm cho tối đa tám người.
  • Jitsi Meet: Gọi điện thoại và chia sẻ màn hình theo nhóm bằng WebRTC.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ Hello beta. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và cải tiến WebRTC (Web Real-Time Communications), công nghệ nền tảng cho Hello.

Nếu bạn cần trợ giúp nào khác, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:pierreneter. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Cập nhật lần cuối: 2017-07-13

Nhận hỗ trợ cho một nền tảng khác:
Tùy chỉnh bài viết này

Firefox