Đăng kí tiện ích trong Firefox

Những tiện ích thay đổi cài đặt của trình duyệt của bạn mà không có sự cho phép của bạn hoặc đánh cắp thông tin của bạn ngày càng trở nên phổ biến. Một số tiện ích thêm những công cụ hay nút không mong muốn, thay đổi cài đặt tìm kiếm và tiêm nhiễm các quảng cáo hay mã độc trong thiết bị của bạn. Bài viết này giải thích làm như thế nào những "tiện ích đăng ký" bảo vệ bạn khỏi những mối đe dọa này.

Tiện ích đăng ký là gì?

Mozilla xác minh và cho phép những tiện ích đáp ứng theo các hướng dãn đảm bảo thông tin của người dùng không bị đánh cắp hoặc bị chỉnh sửa. Tất cả các tiện ích có trong trang addons.mozilla.org đều phải thôngqua quá trình kiểm tra này để được xác minh và dăng ký. Những tiện ích tồn tại trên các trang khác sẽ cần phải đáp ứng theo các hướng dẫn để được đăng ký với Mozilla.

TIện ích đăng ký chỉ nhắm mục tiêu vào mã độc và lỗ hổng bảo mật trình duyệt. Nó không kiểm soát nội dung bạn chọn để xem.

Nhà phát triển tiện ích: TÌm hiểu thêm về tiện ích đăng ký theo hướng dẫn tại Mozilla Developer Network.

Tôi có thể làm gì nếu Firefox hủy bỏ một tiện ích chưa đăng ký đã được cài đặt

Nếu có bất kỳ tiện ích nào của bạn đã được cài đặt bị hủy bỏ bởi nó chưa được xác minh, hãy liên hệ với nhà phát triển tiện ích hoặc nhà cung cấp để xem liệu họ có thể cung cấp phiên bản cập nhật và đã đăng ký của tiện ích đó hay không. Bạn cũng có thể hỏi họ get their add-on signed.

Thay đổi tiện ích đăng ký (cho người dùng cao cấp): Bạn có thể phá bỏ cài đặt này bằng cách thay đổi xpinstall.signatures.required quyền ưu tiên thành false trong Firefox Configuration Editor (about:config page). Không hỗ trợ mọi thay đổi được thực hiện với Configuration Editor vậy nên bạn phải tự chịu rủi ro khi làm điều này.

Những tiện ích đăng ký bảo vệ tôi như thế nào?

Firefox bảo vệ bạn khỏi mã độc và kẻ tấn công trình duyệt bằng việc chỉ cho phép những tiện ích đã được xác minh và đăng ký điện tử được cài đặt vào trình duyệt của bạn.

Firefox bảo vệ bạn khỏi mã độc và kẻ tấn công trình duyệt bằng việc cảnh báo bạn về tiện ích của bên thứ ba không được xác minh và đăng ký bởi Mozilla.

Để sử dụng đặc điểm mới này, vui lòng [Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefoxn | Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox]]

Những phiên bản mới hơn của Firefox sẽ bảo vệ bạn khỏi các mã độc và kẻ tấn công trình duyệt bằng việc cảnh báo bạn về (bắt đầu từ Firefox 43) những tiện ích bị khóa của bên thứ ba mà không được xác minh và đăng ký với Mozilla.

Trong khi Firefox hiện thời có hệ thống danh sách khóa, khó khăn vẫn tăng lên trong việc theo dõi và khó những tiện ích độc hại. Quy trình đăng ký tiện ích mới đòi hỏi nhà phát triển phải theo hướng dẫn Mozilla Developer guidelines và đảm bảo rằng những tiện ích của họ là an toàn. Firefox cảnh báo bạn khi một tiện ích chưa hoàn thành quá trình đăng ký. Từ bây giờ bạn vẫn có thể cài đặt tiện ích chưa xác minh nhưng phải tự chịu trách nhiệm rủi ro, nhưng từ phiên bản Firefox 43, những tiện ích này cũng sẽ ngừng hoạt động.

Hãy cài đặt những tiện ích chỉ từ các nhà phát triển bạn tin tưởng. Những tiện ích chưa được xác minh có thể chứa mã độc và tấn công trình duyệt, chúng có thể thay đổi cài đặt và đánh cắp thông tin của bạn.

Những loại tiện ích nào cần được đăng ký?

Extensions (những tiện ích thêm các đặc điểm vào Firefox) sẽ cần được đăng ký. Gói ngôn ngữ, hình ảnh và plugins không cần phải đăng ký.

Tôi có thể gặp phải những tiện ích chưa đăng ký ở đâu?

Những tiện ích đã được cài đặt thông qua official Firefox Add-ons site một quy trình kiểm tra chính xác trước khi chúng được phát hành. Những tiện ích này được xác minh và đăng ký.

Khi bạn cài đặt một tiện ích qua một website khác, Firefox sẽ kiểm tra để đảm bảo tiện ích đó đã được đăng ký trước khi bạn có thể cài đặt nó.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Dohungcuong. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support