Mẹo và khắc phục sự cố về đồng bộ hóa Firefox

Trước khi bạn bắt đầu: Vui lòng kiểm tra trang trạng thái dịch vụ đám mây để đảm bảo rằng các dịch vụ không tạm thời ngừng hoạt động.

Nếu bạn gặp sự cố với đồng bộ hóa Firefox, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các giải pháp phổ biến nhất.

Tôi đã thiết lập đồng bộ hóa Firefox nhưng không có gì là đồng bộ hóa

Các thiết bị của bạn cần có trên phiên bản Đồng bộ hóa mới để chúng chia sẻ thông tin với nhau. Nếu bất kỳ thiết bị nào của bạn vẫn còn trên Đồng bộ hóa cũ, bạn phải hủy liên kết chúng trước khi thiết lập chúng với Đồng bộ hóa mới. Vui lòng xem bài viết Sync your Firefox bookmarks, history, passwords and more để được hướng dẫn từng bước.

Tôi đã mất thông tin tài khoản Đồng bộ hóa

Nếu bạn không thể kết nối với đồng bộ hóa Firefox vì bạn đã mất thông tin tài khoản đồng bộ hóa, hãy xem bài viết I've lost my Firefox Sync account information - What to do.

Tôi không thể đồng bộ hóa mật khẩu của mình trong Firefox dành cho Android

Mật khẩu sẽ ngừng đồng bộ hóa trong Firefox dành cho Android sau khi mật khẩu chính được đặt. Hãy xem bài viết Using Master Password on Firefox for Android để biết thêm chi tiết.

Dấu trang của tôi không đồng bộ hóa với Firefox dành cho Android

Nếu bạn có hơn 5.000 dấu trang trong hồ sơ Firefox của mình, Firefox dành cho Android sẽ không đồng bộ hóa chúng. Một số hạn chế trong Android và đồng bộ hóa tự làm cho số lượng dấu trang lớn hơn không đáng tin cậy, vì vậy giới hạn này là có để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Làm cách nào để khắc phục lỗi tên hoặc mật khẩu không chính xác?

Nếu bạn thay đổi mật khẩu đồng bộ hóa, bạn có thể thấy thông báo lỗi này trên các thiết bị khác của mình "Đồng bộ hóa đã gặp lỗi khi kết nối: Tên hoặc mật khẩu không chính xác." Lỗi xuất hiện trong thanh lỗi dưới cùng. Bạn có thể cập nhật mật khẩu trên thiết bị của mình bằng cách hoàn thành các bước sau:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chạm vào bảng SyncFirefox Account.
 3. Chạm Sign in và nhập mật khẩu của bạn vào trang đăng nhập.
 4. Chạm Sign in để đăng nhập lại vào đồng bộ hóa.

Các thiết bị khác ngắt kết nối khi tôi cập nhật Firefox

Để cải thiện dịch vụ đồng bộ hóa, định dạng dữ liệu Đồng bộ hóa có thể được thay đổi khi phiên bản Firefox mới nhất được phát hành. Điều này có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào khác của bạn chưa được cập nhật sẽ cần được cập nhật để tiếp tục đồng bộ hóa. Hãy xem bài viết về cập nhật Firefox để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Sau khi cập nhật, bạn có thể cần kết nối lại thiết bị của bạn.

Đồng bộ hóa Firefox hiển thị thông báo lỗi "Cookies are still disabled"

Nếu bạn gặp thông báo lỗi Cookies are still disabled, thay đổi quyền của bạn cho tài khoản Firefox để cho phép cookie.

Sync cookes disabled error

Đây là cách để làm điều đó:

 1. Đi đến accounts.firefox.com.
 2. Chạm vào biểu tượng khóa trong thanh địa chỉ.
 3. Chạm vào nút More Information.
 4. Chạm vào thẻ Permissions.
 5. Cuộn xuống đến Set Cookies và chọn Allow.
 6. Khởi động lại.

Nếu điều này không có ích, vui lòng đảm bảo rằng không có tiện ích chặn cookie nào cho accounts.firefox.com.

Dành cho người dùng nâng cao: Đảm bảo rằng DOM Storage được bật:

 1. Trong thanh địa chỉ, gõ about:config và nhấn EnterReturn.

  • Trang cảnh báo abount:config "Điều này có thể làm mất hiệu lực bảo hành của bạn!" có thể xuất hiện. Nhấp vào Tôi chấp nhận rủi ro! để tiếp tục truy cập trang about:config.
 2. Trong bộ lọc, tìm kiếm dom.storage.enabled.
 3. Đảm bảo giá trị được đặt thành true. Nếu không, nhấp đúp để thay đổi nó.
 4. Khởi động lại Firefox và đăng nhập một lần nữa đến accounts.firefox.com.

Xem thêm: http://kb.mozillazine.org/dom.storage.enabled.

Tôi không thể tìm thấy email xác nhận của mình

Nếu bạn không thể tìm thấy email xác nhận của mình khi kết nối thiết bị lần đầu tiên, vui lòng kiểm tra bộ lọc thư rác (Spam) của bạn để đảm bảo rằng email không bị đánh dấu là thư rác.

Tôi đã vượt quá số lần tôi có thể gửi email xác nhận

Vui lòng đợi một giờ để thử đặt lại mật khẩu hoặc gửi email xác nhận mới để thêm thiết bị mới. Trong lúc này, vui lòng kiểm tra các bộ lọc thư rác của bạn và đảm bảo tài khoản email đã nhập là chính xác.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support