Mật khẩu chính - di chuyển thông tin đăng nhập của bạn sang Firefox mới dành cho Android

Trước khi nâng cấp phiên bản trước, chúng tôi đã yêu cầu mật khẩu chính để vô hiệu hóa mật khẩu chính của họ để di chuyển thông tin đăng nhập của họ, tuy nhiên, thông báo của chúng tôi không đến được với mọi người. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một công cụ mới trong Firefox dành cho Android phiên bản 81+ để giải quyết vấn đề này và cho phép người dùng mang lại thông tin đăng nhập của họ từ phiên bản trước.

Di chuyển thông tin đăng nhập đã lưu

  1. Sau khi nâng cấp lên phiên bản Firefox dành cho Android mới nhất, bạn sẽ thấy lời nhắc chuyển dữ liệu đăng nhập của mình:
    FenixPasswordMigration
  2. Chạm vào nút Nhập mật khẩu chính.
  3. Nhập mật khẩu chính của bạn.
  4. Bạn sẽ thấy một xác nhận, hãy chạm Xem thông tin đăng nhập đã lưu để chuyển thông tin đăng nhập của bạn sang Firefox mới.

Firefox đang xóa các thuật ngữ khỏi trình duyệt đã được xác định là xúc phạm hoặc loại trừ. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao chúng tôi thực hiện thay đổi này. Không có thay đổi này cho Tiếng Việt vì 2 từ này ("Primary Password" và "Master Password") gần nghĩa với nhau.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm