Install Firefox on an Android device using Google Play

(Được chuyển hướng từ How do I install Firefox on an Android device?)
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch
To see if your device is supported, read Will Firefox work on my mobile device?
Before you begin: If you have installed and set up sync for any version of Firefox Beta, Aurora, or Nightly, you must uninstall that version before setting up sync on Firefox for Android.

Downloading and installing Firefox for Android

  1. To download and install Firefox on your device just go to the Firefox download page and tap the download button.
  2. The Firefox page on Google Play will open. Tap the Install button.
  3. Accept the permissions to begin the download.
    fennec_install
  4. When the download is complete, tap the Open button.
    install_open1

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: zzxc, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, mluna, Joshua Smith, scootergrisen, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.