How do I watch Flash videos with Firefox for Android?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Firefox for Android displays the tap-to-play icon by default for Flash. Use this article to learn how to watch videos and how to customize your settings for plugins like Flash.

  1. Install Adobe Flash player on your Android device by downloading an archived version from Archived Flash Player versions on adobe.com. See Adobe's guide to manually installing Flash for more information.
  2. Tap the grey box with the plugin icon as shown below to play the Flash content.

tap_to_play_native1

Play Flash content without tapping

Keeping your Flash set to Tap to Play is important for your security on the web because it ensures that you decide what plugins are trusted. However, you can customize Firefox for Android to enable Flash by default:

  • Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , then Settings (you may need to tap More first) , Customize, Display. Then tap the Plugins setting and choose Enabled.
  • Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , then Settings (you may need to tap More first) , then Display. Then tap the Plugins setting and choose Enabled.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Tonnes, Verdi, scoobidiver, Swarnava, mluna, ouesten, scootergrisen, jsavage. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.