How do I quit Firefox for Android? | Cách làm

How do I quit Firefox for Android?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch
The new version of Firefox for Android has a new, convenient Quit option. Update to the latest version of Firefox for Android to use this feature.

On Android 4 and above, Firefox doesn't have a Quit option in the menu. We'll show you how to add this with an add-on.

Tip: You can close Firefox or any other app from the app switch screen. Tap the app switching button app switch button 25px - Android Jelly Bean and then swipe an app off to the left or right to quit it. If you do not see the above button, long press the home button to bring up the app switch screen.
 1. Visit the QuitNow installation page on addons.mozilla.org.
 2. Tap the Add to Firefox button.
  addToFirefox1
 3. In the new displayed menu, tap Install to install the QuitNow add-on.

Your Firefox menu will now have a Quit menu item that allows you to exit Firefox for Android.

AndroidFirefoxQuitMenu

The Quit option on Firefox for Android lets you close all of your open tabs at once. This option will also automatically clear your browsing history if you've activated this setting.

Add the Quit option to the menu

First, add the Quit option to the menu by setting Firefox to clear your data on exit:

 1. Tap on the menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , then Settings (you may need to tap More first) , followed by Privacy.
 2. Put a check mark next to Always clear when quitting and select at least one type of data to clear.
Add-on option: If you prefer not to clear your history every time you quit, you can install an add-on that adds the option to the browser. Note: The add-on developer is responsible for all updates and support.

Quit or exit Firefox for Android

 1. Tap the menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) .
 2. Tap Quit.
  quit firefox android

If you don't see the Quit option, you might need to scroll further down the menu first.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: kbrosnan, Underpass, Tonnes, Teo, Michele Rodaro, Roland Tanglao, Michael Verdi, Andrew, Swarnava Sengupta, drea2988, Amit Kumar Thakur, user917725, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.

Cập nhật lần cuối: 2014-10-27

Nhận hỗ trợ cho một nền tảng khác:
Tùy chỉnh bài viết này

Firefox for Android