How do I quit Firefox for Android?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

By default in Firefox for Android, the Quit option doesn't display in the menu. By adding this option, you can automatically delete your browsing history and close all tabs every time you exit Firefox through the Quit option in the menu.

Add the Quit option to the menu

This option automatically deletes your browsing history every time you exit Firefox through the Quit option in the menu.

 1. Tap the menu button. Settings icon - address bar - Fenix

 2. Tap Settings.
 3. Tap Delete browsing data on quit.
 4. Slide the switch for Delete browsing data on quit on.
 5. Choose the types of data you want to delete when you exit:
  • open tabs
  • browsing history and site data
  • cookies
  • cached images and files
  • site permissions
  • dowloads
 6. The Quit option now appears in the menu.
  Fenix110QuitMenu

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm